گردهمایی بازنشستگان دانشگاه و تقدیر از بازنشستگان جدید

به همت امور اداری و مالی دانشگاه، گردهمایی بازنشستگان دانشگاه با حضور معاونین آموزشی و اداری و مالی دانشگاه برگزار شد. در این دیدار از بازنشستگان جدید دانشگاه جناب آقای مهندس فقیهی و سرکار خانم محمدی تقدیر بعمل آمد. همچنین جهت گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم خانم حمیدی از خانواده آن مرحوم قدر دانی گردید.