برگزاری کارگاه تخصصی در دانشکده مهندسی صنایع

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لینکهای زیر را کلیک نمایید

لینک۱: عنوان کارگاه

لینک۲: بیوگرافی مدرس کارگاه