ارتقاء رتبه دکتر اسلامی به مرتبه دانشیاری

بنا به گزارش ریاست محترم دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دکتر اسلامی به مرتبه ارزشمند دانشیاری ارتقاء یافت، روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را حضور ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.