برکزاری آیین سنتی شب یلدا توسط امور بانوان و خانواده دانشگاه

مراسم جشن پاسداشت آیین کهن یلدا در روز یک شنبه ۱ دی ماه در خانه سبز  با حضور بانوان دانشگاه  برگزار شد. در این مراسم ضمن برگزاری جشن شب یلدا، از خدمات ارزشمند همکار بازنشسته، سرکار خانم محمدی در طول دوره خدمت ایشان توسط مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان، سرکار خانم دکتر حامدی، تقدیر بعمل آمد.  همچنین جوایز شرکت کنندگان در مسابقه عکاسی نیز اهدا گردید.