۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.

۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.