حضور مدیر تعاملات بین الملل علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه صنعتی شیراز

حضور مدیر تعاملات بین الملل علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه صنعتی شیراز

مدیر کل تعاملات بین الملل علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافت. دکتر قلعه نوی ضمن حضور در دفتر ریاست دانشگاه،  طی جلسه ای با هیات رئیسه دانشگاه از وضعیت علمی و فنی و جایگاه دانشگاه مطلع شدند. ایشان طی جلسه ای با اعضای هیات علمی دانشگاه در خصوص روشها و چگونگی حمایت از شرکت های دانش بنیان که منجر به صادرات محصول گردد توضیحات کاملی ارائه نمودند. در ادامه جناب آقای دکتر کامران کاظمی، مدیر روابط بین الملل دانشگاه، در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه روابط بین الملل دانشگاه و اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات با کارآفرینان و متخصصان حوزه های مختلف گزارشی ارائه نمودند. در این دیدار دکتر علویان مهر ریاست دانشگاه، ضمن عرض خیر مقدم و توضیحاتی مبسوط در خصوص جایگاه علمی دانشگاه، خواستار حمایت شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه علمی مختلف در این دانشگاه شدند.