ارتقاء رتبه دکتر هنرآسا به مرتبه دانشیاری

دکتر هنرآسا عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز به مرتبه ارزشمند دانشیاری ارتقاء یافت. روابط عمومی دانشگاه این مهم را به ایشان تبریک عرض می نماید و از درگاه ایزد منان توفیق روز افزون جامعه علمی دانشگاه را مسئلت دارد.