۵ اسفند، روز مهندس گرامی باد

نامگذاری پنجمین روز از ماه اسفند، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی، به عنوان روز مهندس را به همه مهندسان سخت کوش جامعه تبریک عرض می نمائیم.