اطلاعیه شماره ۲ در خصوص تعطیلی کلاسها و فعالیتهای آموزشی

اطلاعیه شماره ۲   

مورخ ۹۸/۱۲/۰۵

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که با توجه به عدم برگزاری کلاس ها تا پایان هفته جاری، سلف سرویس نهایتاً تا پایان روز دوشنبه ۵/۱۲/۹۸ و خوابگاه ها تا پایان روز سه شنبه ۶/۱۲/۹۸ سرویس دهی خواهد نمود. بدیهی است در صورت تشکیل احتمالی کلاس ها در هفته های پیش رو، ضمن اطلاع رسانی در وب سایت دانشگاه، حداقل ۳ روز مهلت جهت بازگشت دانشجویان به دانشگاه (از زمان درج اطلاعیه) در نظر گرفته خواهد شد.

مرجع آخرین اخبار دانشگاه در این زمینه صفحه ی اصلی وب سایت دانشگاه خواهد بود. خواهشمند است به صورت روزانه وب سایت دانشگاه را بازدید فرمائید.