اطلاعیه شماره ۵ در خصوص کلاسها و فعالیتهای آموزشی

اطلاعیه شماره ۵

برگزاری کلاسهای درس به شیوه غیر حضوری

 

دانشجویان محترم؛ با توجه به عدم برگزاری کلاسهای آموزشی بصورت حضوری در چند هفته پایانی سال ۱۳۹۸، دانشگاه زمینه برگزاری کلاسهای درس را به شیوه غیر حضوری فراهم نموده است. برای این منظور دانشجویان لازم است با ورود به وب سایت سیستم مدیریت آموزش (LMS) به آدرس Moodle.sutech.ac.ir و رویت "راهنمای استفاده از سامانه برای دانشجویان" و "راهنمای شرکت در کلاس مجازی برای دانشجویان"، وارد سیستم مدیریت آموزش شده و در کلاس های غیر حضوری (مجازی) مطابق برنامه زمان­بندی کلاسهای حضوری شرکت نمایند.

لازم به ذکر است نام کاربری ورود به سیستم مدیریت آموزش، شماره دانشجویی است و رمز ورود باید از طریق مراجعه به سیستم آموزشی گلستان و گزارش ۶۷۱ دریافت گردد.