اطلاعیه شماره ۷ در خصوص کلاسها و فعالیتهای آموزشی

اطلاعیه شماره ۷
مسائل آموزشی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و تابستان ۱۳۹۹
بر اساس سیاست ستاد ملی مبارزه با کرونا، مبتنی بر تعطیلی سراسری همه برنامه های آموزش حضوری تا اطلاع ثانوی و نظر به احتمال تداوم وضعیت فوق العاده ناشی از همه گیریِ ویروس کرونا در کشور و نیز برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از تعطیلی آموزش حضوری، آموزش الکترونیکی به جای آموزش حضوری در دستور کار دانشگاه صنعتی شیراز قرار گرفته است. با هدف شفاف سازی مسائل آموزشی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و تابستان ۱۳۹۹در راستای تداوم فعالیتهای آموزشی و جلوگیری از وقفه علمی در دانشگاه تصمیمات ذیل اتخاذ و ابلاغ می گردد:

۱-    آموزش الکترونیکی و زنده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ برای همه دروس نظری و بخش نظری دروس نظری-عملی در همه مقاطع تحصیلی تا بازگشت به شرایط عادی از طریق زیر ساخت آموزش مجازی که دانشگاه فراهم نموده است انجام می پذیرد. در این راستا حفظ ۱۶ساعت تدریس (مجموع ساعات تدریس حضوری و غیرحضوری) به ازاء هر واحد درسی الزامی است. حضور دانشجویان در کلاس های مجازی الزامی است.
۲-    در صورت استمرار وضعیت ویژه در کشور، تدریس در کلیه کلاسهای دروس نظری و بخش نظری دروس نظری-عملی به روش الکترونیکی (غیرحضوری)  ادامه می یابد و امتحان پایانی به شکل حضوری برگزار می شود.
۳-    حذف حداکثر دو درس، بدون نیاز به لزوم رعایت حداقل واحدهای انتخابی در هر نیمسال، در صورت تقاضای دانشجو امکان پذیر است. درخواست حذف دروس توسط دانشجو و از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی تا دو هفته قبل از امتحانات پایان نیمسال امکان پذیر است. در صورت شرکت دانشجو در امتحان پایان نیمسال، امکان حذف درس وجود ندارد. علیرغم اینکه دانشگاه تمام تلاش خود مبنی بر کاهش تبعات ناشی از حذف دروس بکار می گیرد، همچنان احتمال عدم ارایه برخی از دروس حذف شده، در نیمسال آتی وجود دارد.
۴-    در صورتیکه دانشجویان روزانه به دلیل حذف درس در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸، در نیمسالهای خارج از سنوات آموزش رایگان مشمول پرداخت شهریه آن درس شوند، و درخواست حذف درس در بازه ۱۳۹۹/۲/۱ لغایت ۱۳۹۹/۲/۸ توسط دانشجو در سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت شود، این دانشجویان از پرداخت شهریه اخذ مجدد این درس معاف خواهند شد.
۵-    در صورتیکه درخواست حذف درس در بازه ۱۳۹۹/۲/۱ لغایت ۱۳۹۹/۲/۸ توسط دانشجویان شهریه پرداز در سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت شود، شهریه آن درس بر اساس درخواست دانشجو به ایشان عودت داده می شود و یا برای نیمسال بعد لحاظ می گردد.
۶-    در صورت رفع مشکل تا تابستان و امکان حضور دانشجویان، دروس کارگاهی و آزمایشگاهی در بازه تابستان قابل ارایه می باشد و نمرات این دروس به نیمسال جاری انتقال می یابد و ثبت می شود. لازم به ذکر است برخی از دروس آزمایشگاهی با تشخیص گروه آموزشی، به صورت غیر حضوری قابل برگزاری است.
۷-    در صورت لزوم و با تشخیص شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، افزایش یک نیمسال به سقف سنوات دانشجویانی که به دلیل حذف واحدهای درسی یا عدم امکان برخورداری از کلاس های حضوری یا غیرحضوری و برگزار نشدن جلسه دفاع از پایان نامه و رساله با کمبود سنوات مجاز مواجه شده اند، امکان پذیر است.
۸-    در صورتی که محدودیتهای زمانی و مکانی حاکم بر نیمسال جاری، فراغت از تحصیل دانشجویانی را با تأخیر مواجه سازد، به جبران فرصت از دست رفته امکان برخورداری از تعداد دروس معرفی به استاد تا دو برابر، در دوره تابستان ۱۳۹۹وجود دارد. این بند فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسی است.
۹-    آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به تأیید استاد راهنما و گروه آموزشی آمادگی دفاع از طرح تحقیق رساله دکتری، رساله دکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد را دارند، اما به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع بیماری، جلسه دفاع آنها برگزار نشده است، به روش الکترونیکی، حضوری یا نیمه حضوری (مطابق با دستورالعملی که متعاقبا اعلام می گردد) می توانند جلسه دفاع را برگزار نمایند.
۱۰-    آزمون جامع دانشجویان دکتری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸به صورت حضوری و پس از بازگشت به شرایط عادی برگزار می گردد.
۱۱-    مواد این دستورالعمل فقط مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸و تابستان ۹۹می باشد و قابل تسری به سایر نیمسالها نمی باشد.
۱۲-    موارد دیگر که در این دستورالعمل نیامده است برحسب مورد در شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه، طبق روال معمول، قابل بررسی است و در صورت نیاز در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی می شود.

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز