ارتقاء رتبه دکتر گیتی زاده به مرتبه استادی

ارتقاء رتبه دکتر گیتی زاده به مرتیه استادی

بنا به گزارش معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر گیتی زاده به مرتبه ارزشمند استادی ارتقاء یافت، روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را حضور ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.

دکترگیتی زاده عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک این دانشگاه می باشد.