مراسم تقدیر از اساتید نمونه آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز

مراسم تقدیر از اساتید نمونه آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز

مراسم تجلیل و بزرگداشت مقام استاد در دانشگاه صنعتی شیراز  در روز سه شنبه ۰۳/۲۰/ ۱۳۹۹ با تقدیر از اساتید نمونه آموزشی دانشگاه، برگزار شد. به دلیل شرایط ویژه در شیوع ویروس کرونا، این مراسم تنها با حضور رئیسه محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر علویانمهر، معاون محترم آموزشی دانشگاه، جناب آقای دکتر رهیده و اساتید برتر آموزشی دانشگاه به شرح زیر، به صورت حضوری در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت برگزار گردید.

 1. جناب آقای دکتر محمد مردانه (دانشکده مهندسی برق و الکترونیک- گروه قدرت)
 2. جناب آقای دکتر محسن اسلامی (دانشکده مهندسی برق و الکترونیک- گروه مخابرات)
 3. جناب آقای دکتر کورش حسنلی (دانشکده مهندسی برق و الکترونیک- گروه الکترونیک)
 4. جناب آقای دکتر علیرضا روستا (دانشکده مهندسی برق و الکترونیک- گروه کنترل)
 5. جناب آقای دکتر پیام پرواسی (دانشکده مهندسی شیمی)
 6. جناب آقای دکتر علی میرزایی (دانشکده مهندسی و علم مواد)
 7. جناب آقای دکتر محمود اقتصادی فرد (دانشکده مهندسی صنایع)
 8. جناب آقای دکتر پیروز شمسی نژاد (دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات)
 9. جناب آقای دکتر مسعود خراتی کوپایی (دانشکده مهندسی مکانیک- گرایش حرارت و سیالات)
 10. جناب آقای دکتر امید باوی (دانشکده مهندسی مکانیک- گروه طراحی جامدات)
 11. جناب آقای دکتر محمدصادق صحراییان (دانشکده مهندسی عمران)
 12. جناب آقای دکتر سید مهدی دهقان بنادکی (دانشکده مهندسی عمران)
 13. جناب آقای دکتر محمود حاجی شعبانی (دانشکده ریاضی)
 14. جناب آقای دکتر عبدالرضا نکوئی (دانشکده شیمی)
 15. جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی (دانشکده فیزیک)