عقد تفاهم نامه بین دانشگاه صنعتی شیراز با کارگزاری تعاملات راهبردی و توسعه فناوری به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه توانمندسازی استان فارس

عقد تفاهم نامه بین  دانشگاه صنعتی شیراز با کارگزاری تعاملات راهبردی و توسعه فناوری  به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه توانمندسازی استان فارس در روز یکشنبه ۱۲مرداد ۹۹ با هدف راه انداری مرکز توانمندسازی کسب و کار دانشگاه صنعتی شیراز به منظور ارائه خدمات برگزاری نشست‌های تخصصی، نشست های پرسش و پاسخ، رویداد‌های فناورانه و جلسات مشاوره در حوزه های مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منعقد گردید. بدین شکل خدمات مورد توافق و ارجاعی در مرکز توانمندسازی دانشگاه صنعتی شیراز به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد بستر های حقیقی دانشگاه نسل چهارم و ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت پیشفرض برای تمامی شرکت های دانش بنیان و فناور استان تعریف خواهد شد.

همچنین شرکت های دانش بنیان و فناور از این پس می‌توانند از خدمات مرکز مشاوره مستقر در دانشگاه صنعتی شیراز به صورت رایگان استفاده نمایند. بدین منظور کافیست از طریق سامانه BizServices.ir معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از ثبت درخواست خود در بخش توصیحات مشاوره حضوری/مجازی در دانشگاه صنعتی شیراز را درج نمایند یا با شماره تلفن ۰۹۰۱۲۹۲۰۴۰۱ تماس حاصل نمایند. به منظور رعایت دستورالعمل های ستاد ملی کرونا جلسات مشاوره تا پایان محدودیت ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد تا این دانشگاه نیز در راه کاهش میزان مراجعات حضوری و کاهش ایجاد ابتلا به بیماری قدم مثبتی برداشته باشد