قابل توجه متقاضیان ورود به مقطع دکتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری

به اطلاع آن دسته از متقاضیان ورود به مقطع دکتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری که موفق به ثبت نام و مصاحبه نشده اند می رساند در صورت تمایل می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۶/۷/۹۹ طبق اطلاعیه شماره ۱ مدارک را تکمیل کرده و طبق دستورالعمل شماره ۳ ثبت نام را انجام دهند. زمان مصاحبه روز دوشنبه ۷/۷/۹۹ خواهد بود.