نشست مشترک روسای دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه صنعتی کابل به صورت ویدئو کنفرانس

نشست مشترک روسای دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه صنعتی کابل به صورت ویدئو کنفرانس

در این نشست ضمن معرفی توانمندیهای علمی وفنی دانشگاه های طرفین و تشریح جایگاه علمی هر دانشگاه، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار مجازی خلاصه ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز را بیان کردند. در این دیدار دکتر عبدالرشید اقبال، ریاست دانشگاه صنعتی کابل نیز ضمن معرفی کامل دانشگاه صنعتی کابل، خواستار همکاری های علمی وبین المللی هر دو دانشگاه شدند. در پایان این جلسه مقرر گردید جلسات حضوری برای تبادلات همکاری های علمی برگزار گردد.