نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز و رایزن های فرهنگی ایران و عراق به صورت ویدئو کنفرانس

نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز و رایزن های فرهنگی ایران و عراق به صورت ویدئو کنفرانس

هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز به اتفاق مشاور بین الملل رئیس دانشگاه، در نشستی مجازی با رایزن های فرهنگی ایرن و عراق ضمن معرفی جایگاه علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی شیراز، نحوه تعاملات علمی دانشگاه صنعتی شیراز با دانشگاه های کشور عراق را بررسی کردند.

در این نشست رئیس دانشگاه صنعتی شیراز خلاصه ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه را برای مهمانان مجازی تشریح کردند. ایشان ضمن معرفی مرکز مهارتی دانشگاه، خواستار تاسیس مرکز مهارتی فنی در عراق با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز شدند. در این نشست، دکتر کاظمی مدیر روابط بین الملل دانشگاه، فعالیتهای آموزششی، پژوهشی و فناوری دانشگاه را به صورت کامل ارائه کردند و خواستار توسعه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی شیراز با دانشگاه های مختلف در کشور عراق شدند. شایان ذکر است در حال حاضر دانشگاه صنعتی شیراز با دانشگاههای صنعتی جنوب عراق و بصره دارای تفاهم نامه و در حال همکاری هستند.

در ادامه دکتر امجد المظفر، رایزن فرهنگی کشور عراق در ایران، ضمن ابراز خشنودی از فعالیتهای علمی انجام شده و همکاری های دانشگاه صنعتی شیراز با برخی از دانشگاه های کشور عراق، متقاضی توسعه روابط علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز با دانشگاه های کشور عراق شدند و تاکید نمودند مکاتبات مربوطه هرچه زودتر انجام پذیرد.

دکتر امجد ضمن استقبال از همکاری های علمی و پژوهشی طرفین خواستار بازدید از دانشگاه به صورت حضوری شدند که امید است در آینده نزدیک محقق گردد.

آقای اباذری ، رایزن فرهنگی ایران در کشور عراق از دیگر حاضران مجازی در این نشست بودند که ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مشترک، در خصوص تسهیل ارتباط وهمکاری علمی و بین المللی این دانشگاه و دانشگاه های کشور عنوان کردند؛  مساعدت ها و پی گیری های لازم جهت حضور مسئولین وزارت علوم کشور عراق در دانشگاه صنعتی شیراز و کمک به توسعه همکاری ها، اعمال خواهد شد.