نشست مجازی رئیس دانشگاه با نمایندگان دانشجویان به مناسبت روز دانشجو