اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

لینک ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز- سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰:

https://azmoon.sutech.ac.ir/main

فرم معرفی دانشجوی استعداد درخشان

دانشجویان محترم لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل در حین ثبت نام اینترنتی مورد را از طریق آدرس ایمیل kheiratifard@sutech.ac.ir اطلاع دهید.