انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی شیراز و مجتمع آموزشی لارستان

هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز در راستای تعاملات آموزشی و پژوهشی با سایر دانشگاه ها، طی نشستی به صورت مجازی با هیات رئیسه مجتمع آموزش عالی لارستان تفاهم نامه همکاری منعقد نمودند. در این نشست توانمندی های آموزش و پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز و مجتمع آموزش عالی لارستان برای طرفین تشریح گردید و طرفین از نحوه انجام تعاملات سخن گفتند و راه های اجرایی شدن آن را بررسی نمودند.در این نشست دکتر علویان مهر ضمن ابراز خرسندی از مبادله تفاهم نامه در خصوص عضویت مجتمع آموزشی لارستان در هیات امنا دانشگاه صنعتی شیراز استقبال کردند و خواستار اجرایی شدن این موضوع در آینده نزدیک شدند.