امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه UKM مالزی با حضور رایزن علمی ایران در جنوب شرق آسیا و استرالیا

امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه UKM مالزی با حضور رایزن علمی ایران در جنوب شرق آسیا و استرالیا

در نشستی که به صورت ویدئو کنفرانس با رایزن علمی ایران در جنوب شرق آسیا و استرالیا، دکتر عبدالحسین فریدون، برگزار شد، تفاهم نامه ارسالی از طرف دانشگاه UKM مالزی به امضای ریاست دانشگاه صنعتی شیراز نیز رسید.

در این نشست مجازی دکتر فریذون  نحوه همکاری و تعامل علمی و پژوهشی با دانشگاه های کشور مالزی را برای حاضرین در جلسه تشریح کردند.

دکتر علویان مهر ریاست دانشگاه صنعتی شیراز نیز ضمن معرفی توانمندی های علمی دانشگاه صنعتی شیراز و تبیین جایگاه این دانشگاه، خواستار همکاری هر چه بیشتر دانشگاه صنعتی شیراز با دانشگاه های کشور مالزی شدند.

در این جلسه آقای دکتر کاظمی نیز در خصوص نحوه تعاملات دانشگاه ها توضیحاتی ارائه نمودند.