ارتقاء رتبه علمی دکتر رهیده و دکتر مردانه از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک و دکتر طلاقت از دانشکده مهندسی شیمی

ارتقاء رتبه علمی دکتر رهیده و دکتر مردانه از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک و دکتر طلاقت از دانشکده مهندسی شیمی

در جلسه مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ هیات ممیزه، درخواست ارتقاء رتبه علمی آقایان دکتر رهیده و دکتر مردانه از دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز بررسی و مورد موافقت هیات ممیزه قرار گرفت و رتبه علمی ایشان به مرتبه ارزشمند استادی ارتقاء یافت. در این جلسه همچنین درخواست ارتقاء مرتبه دکتر محمدرضا طلاقت از دانشکده مهندسی به مرتبه دانشیاری مورد موافقت هیات مذکور قرار گرفت.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت ارزشمند را به آقایان دکتر رهیده، دکتر مردانه و دکتر طلاقت و به کلیه کارکنان خدوم دانشگاه تبریک عرض می نماید و توفیق روز افزون برای این عزیزان و سایر همکاران را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.