ارتقاء گروه مستقل مکانیک و هوافضا به سطح دانشکده

 

ارتقاء گروه مستقل مکانیک و هوافضا به سطح دانشکده

 

با توجه به ارتقاء گروه مستقل مکانیک و هوافضا به سطح دانشکده، ریاست دانشگاه طی احکامی، رییس دانشکده ورؤسای گروه‌های زیرمجموعه را منصوب نمودند.

در این راستا دکتر امیر امیدوار، به مدیریت گروه‌های مهندسی حرارت،-سیالات و نیز هوافضا منصوب شدند.

دکتر امیر لطف‌آور نیز به سمت مدیر گروه مهندسی مکانیک جامدات منصوب شدند.

آقای دکتر علیرضا ستوده که تا قبل از این مدیریت گروه مستقل مکانیک و هوافضا را عهده دار بودند براساس ابلاغ ریاست محترم دانشگاه به ریاست دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا منصوب شدند.

لازم به ذکر است که این دانشکده دارای ۳ گروه مستقل حرارت و سیالات، طراحی جامدات و هوافضا می‌باشد، دانشکده مکانیک و هوافضا در حال حاضر در ۳ گرایش تبدیل انرژی، هوافضا و نیز طراحی کاربردی در مقطع  کارشناسی ارشد و در ۲ گرایش تبدیل انرژی و طراحی کاربردی در مقطع دکتری به تربیت دانشجو می‌پردازد.

از مهرماه سال جاری مکان دانشکده به ساختمان‌های جدید واقع در ضلع شمالی دانشگاه منتقل شده است.