اطلاعیه بسته ۶۰ گیگابایتی اینترنت آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان

دانشجویان محترم،

به اطلاع می رساند که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسته ۶۰ گیگابایتی اینترنت آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان در نظر گرفته شده است. لطفا با توجه به مدت محدود طرح، دانشجویان محترم در اسرع وقت به سامانه ICTGIFTS.IR مراجعه و بسته یاد شده را دریافت دارند.

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز

نامه ارسالی معاونت آموزشی وزیر