مراسم رونمایی و شروع بکار انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شیراز

در مراسمی که به صورت حضوری و ویدئوکنفرانس با حضور هیات موسس و جمعی از دانش آموختگان رشته های مختلف تحصیلی برگزار گردید، انجمن دانش آموختگان دانشگاه رسماً شروع به کار نمود. انجمن در ابتدا با فعالیت اعضای هیات موسس شامل آقایان دکتر رهیده، دکتر خیامی، دکتر روزگار، دکتر عبیری، دکتر امامی، دکتر نکویی، دکتر شهریاری و خانم دکتر سبزی شروع بکار و در ادامه با تشکیل جلسه ای اعضای هیات مدیره مشخص خواهند شد و ماموریت هیات موسس پایان می یابد. در این مراسم دکتر رهیده، دکتر خیامی و خانم دکتر سبزی ابعاد این انجمن، نحوه عضویت و ادامه فعالیت را برای حاضرین تشریح نمودند.