انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت فاتح صنعت کیمیا

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت فاتح صنعت کیمیا

در راستای برناتمه های جامع تعامل دانشگاه و صنعت، دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت فاتح صنعت کیمیا تفاهم نامه همکاری امضاء و مبادله کردند. در جلسه ای که بدین منظور در دانشگاه صنعتی شیراز تشکیل گردید مهندس قطبی و هیات همراه در خصوص اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه مطالبی را ارائه کردند. در این نشست مهندس قطبی مدیرعامل مجموعه فاتح صنعت این اقدام را گامی مبارک و میمون برای صنعت فارس برشمردند و آمادگی خود را جهت راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه(R&D) مشترک با دانشگاه اعلام نمودند. ایشان همچنین بکار گیری دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی را از برنامه شرکت فاتح صنعت اعلام کردند و درخصوص برگزاری دوره های کارآموزی و مهارتی کوتاه مدت با دانشگاه تاکید کردند.

در این دیدار دکتر علویان مهر رئیس دانشگاه صنعتی شیراز نیز ضمن ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه همکاری، آمادگی دانشگاه در خصوص همکاری همه جانبه با صنعت در استان را اعلام نمودند و از برنامه های آتی دانشگاه جهت ارائه خدمات مطلوب به صنعت در استان و کشور مطالبی را ارئه نمودند.ایشان ایجاد آزمایشگاه مرکزی با تکنولوژی بالا در استان فارس را از نیازهای مهم صنعت برشمرند و اعلام کردند دانشگاه در این زمینه گامهای مهمی برداشته و امید است با همکاری صنایع مختلف این موضوع مهم اجرایی گردد.

دکتر خیامی مدیر ارتباط با صنعت  و دکتر روزگار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز برنامه های جامع همکاری دانشگاه و صنعت جهت رفع معضل صنایع مختلف در استان را تشریح نمودند

امضاء و مبادله تفاهم نامه همکاری پایان بخش این دیدار بود.