معرفی گرنت فناوری جوانه

معرفی گرنت فناوری جوانه

مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه صنعتي شيراز برگزار ميكند: وبينار معرفي گرنت جوانه ويژه اعضاي هيئت علمي زمان: يكشنبه ٢٤ اسفند ماه ١٣٩٩ ساعت ١٢ الي ١٣ ارائه توسط: دکتر حامد دهقانپور مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری پارک علم و فناوری فارس و نماینده گرنت فناوری جوانه در استان فارس لينك ورود به جلسه:  http://el.sutech.ac.ir/technology