مدارك لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان واحد پرديس

اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سال ۱۳۹۲ براي واحد پرديس دانشگاه صنعتي شيراز

ضمن عرض تبريك و آرزوي موفقيت براي شما پذيرفته شدگان محترم سال تحصيلي ۹۳-۹۲ مقطع كارشناسي ارشد واحد پرديس دانشگاه صنعتي شيراز موارد مربوط به ثبت نام تشكيل پرونده به شرح زير اعلام مي گردد.

الف- زمان ثبت نام : چهارشنبه ۹۲/۷/۱۰ و شنبه ۹۲/۷/۱۳

ب- مكان ثبت نام : شيراز – بلوار مدرس – كيلومتر ۴ – دانشگاه صنعتي شيراز – امور آموزش دانشگاه

ج- مدارك لازم:

۱-  اصل مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات  و فناوري و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي قيد شده باشد بعلاوه يك برگ فتوكپي آن

             تبصره – پذيرفته شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي نمي باشند، لازم است اصل گواهي تأييد شده (فرم معدل) توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي را ارئه نمايند كه در آن عبارت « اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد» قيد شده باشد. (اين فرم در اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون تحصيلات تكميلي درج شده است)

۲-  يك نسخه از ريز نمرات دوره كارشناسي (كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي دانش آموختگان كارشناسي نا پيوسته) رسمي يا غير رسمي صادر شده توسط مركز آموزشي محل تحصيل

۳-  دوازده قطعه عكس تمام رخ رنگي ۴*۳ با زمينه روشن تهيه شده در سال جاري

۴-  اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري فتوكپي از تمام صفحات آنها

۵-  مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال ۱۳۹۲ مشخص كند.(براي برادران)

۶-  فيش بانكي:

§       مبلغ  -/۳۰۰۰۰۰ ريال واريز شده به حساب جاري شمار ۵۷۹۲۹۱۰۳۳۷ بانك تجارت به نام امور دانشجويي دانشگاه صنعتي شيراز (بابت كارت دانشجويي – امور رفاهي تشكيل پرونده و ...) 

§       مبلغ -/۵۰۰۰۰ ريال واريز به حساب جاري شماره ۵۷۹۲۹۱۱۵۴۶ بانك تجارت به نام صندوق قرض الحسنه دانشجويي دانشگاه صنعتي شيراز

§       واريز مبلغ -/۴۲۰۰۰۰۰۰ ريال به حساب ۲۱۷۷۱۷۳۰۰۱۰۰۲ بانك ملي شعبه شهرك ولي عصر بنام درآمد اختصاصي دانشگاه صنعتي شيراز به بابت هزيه تحصيلي پذيرفته شدگان رشته هاي مهندسي برق گرايش مخابرات و الكترونيك ، مهندسي شيمي و مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه

§       واريز مبلغ -/۵۱۰۰۰۰۰۰ ريال به به حساب ۲۱۷۷۱۷۳۰۰۱۰۰۲ بانك ملي شعبه شهرك ولي عصر بنام درآمد اختصاصي دانشگاه صنعتي شيراز بابت هزيه تحصيلي پذيرفته شدگان رشته هاي مهندسي برق گرايش قدرت و مهندسي عمران

تذكر: مبالغ فوق قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت و ملي است. اصل فيش بانكي در زمان ثبت نام از شما تحويل گرفته خواهد شد. در صورت نياز براي خودتان كپي تهيه نمائيد.

شروه كلاسها: شنبه ۹۲/۷/۱۳

پرداخت مبلغ ذكر شده ضروري است در صورتي كه موفق به تهيه بعضي از مدارك نمي باشيد مي توانيد به صورت موقت در روز مقرر ثبت نام كرده و در اسرع وقت نسبت به تهيه مدارك اقدام نمائيد.

0