اطلاعیه برگزاری حضوری کلاسهای درسی دانشجویان(اطلاعیه شماره ۲)