اطلاعیه برگزاری حضوری کلاسهای درسی دانشجویان(اطلاعیه شماره ۴)

اطلاعیه شماره ۴  - اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی روزانه غیر بومی دارای پایان نامه/طرح تحقیق رساله/رساله در خوابگاه

دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال جاری (نیمسال دوم ۴۰۰-۴۰۱) واحد پایان نامه اخذ نموده و دانشجویان دکتری که در نیمسال جاری طرح تحقیق رساله دکتری و یا رساله اخذ نموده اند، در صورت تایید استاد راهنما، فرم درخواست خوابگاه (فرم شماره ۲) را تکمیل نموده تا از طریق استاد راهنما به مدیریت امور دانشجویی ارسال گردد.

مهلت ارسال فرم ها برای نیمسال جاری حداکثر ۱۰/۲/۱۴۰۱ می باشد. با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه ها، درخواست های دریافت شده در کمیته اسکان خوابگاه بررسی و اولیت بندی می گردند. دانشجویان گرامی قبل از مراجعه جهت کسب اطلاع از نتیجه درخواست خود، روزهای چهارشنبه ۷/۲/۱۴۰۱ و یکشنبه ۱۱/۲/۱۴۰۱ در ساعات اداری با دفتر معاونت دانشجویی ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۰ تماس حاصل نمایند.