اطلاعیه شماره ۵ در خصوص حضوری شدن مقاطع تحصیلات تکمیلی از ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱