تقدیر از کارمندان نمونه و جلسه پرسش و پاسخ

تقدیر از کارمندان نمونه و جلسه پرسش و پاسخ

مطابق روال هرساله در هفته دولت کارکنان نمونه دانشگاه معرفی و تقدیر شدند. این مراسم امسال در محل پردیس جدید دانشگاه واقع در شهر جدید صدرا و با حضور هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم ریاست دانشگاه جهت بهبود فعالیتهای کارکنان مطالبی عنوان کرد. مراسم با تقدیر از کارکنان نمونه پایان یافت.

شایان ذکر است بازدید از نقاط مختلف پردیس جدید از دیگر برنامه های این مراسم بود.

لیست کارکنان نمونه دانشگاه