کسب مقام سوم انفرادی کشتی فرنگی در پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

کسب مقام سوم انفرادی کشتی فرنگی در پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

در این مسابقات که به میزبانی دانشگاه تبریز در مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید جناب آقای امیرحسین راستی موفق به کسب مقام سوم کشتی فرنگی و دعوت به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور گردید این موفقیت را به ایشان و جامعه ورزشی دانشگاه تبریک عرض می نماییم