اطلاعیه شماره ۳ در خصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدیدمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱