مراسم جشن بزرگ هفته وحدت

به مناسبت بزرگداشت هفته وحدت، امور فرهنگی دانشگاه مراسم جشنی در سالن دکتر طاهری برگزار می نماید

از دانشجویان و همکاران عزیز دعوت بعمل می آید

زمان:

دوشنبه ۱۸ مهرماه از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴

پوستر مراسم