قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

ضمن تبریک شروع سال تحصیلی جدید آموزش حضوری دانشجویان دوره کارشناسی و ارشد و دکتری از کلیه عزیزان دانشجو شاهد و ایثارگر دعوت می شود که جهت ثبت نام و تشکیل پرونده به اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر واقع در دفتر کتابخانه مرکزی دانشگاه ( آقای روح الله کریمی ) مراجعه نمایند .