مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج اساتید و بزرگداشت هفته بسیج

مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج اساتید و بزرگداشت هفته بسیج

با حضور جمعی از اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز و همچنین فرمانده بسیج اساتید استان، مراسم بزرگداشت هفته بسیج برگزار شد. در این مراسم همچنین تودیع و معارفه رئیس بسیج اساتید دانشگاه نیز انجام پذیرفت

در این مراسم دکتر شفیعی رئیس بسیج اساتید ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در حوزه بسیج اساتید جایگاه خود را به دکتر رضایی واگذار کرد.

دکتر شفیعی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و دکتر رضایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز هستند.

در این مراسم، رئیس دانشگاه و رئیس دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه و چند تن از اساتید و کارکنان و دانشجویان در خصوص جایگاه ارزشمند بسیج و بسیجی سخنانی ارائه نمودند.