مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی و حرفه ای در برگزاری دوره های مهارتی

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی و حرفه ای در برگزاری دوره های مهارتی

در راستای سیاستهای کلی آموزش عالی کشور مبنی بر کسب مهارتهای فنی توسط دانشجویان، با حضور مسئولین سازمان فنی و حرفه ای استان فارس و مسئولین دانشگاه صنعتی شیراز تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

هدف اصلی این تفاهم نامه توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه است که با مشارکت سازمان و دانشگاه برگزار خواهد شد.