حضور مدیرعامل و مسئولان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی در دانشگاه صنعتی شیراز

حضور مدیرعامل و مسئولان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی در دانشگاه صنعتی شیراز

به منظور بررسی نحوه همکاری‌های علی و پژوهشی، مدیر عامل و هیات همراه از شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی و مسئولین دانشگاه صنعتی شیراز و شرکتهای دانش بنیان مستقر در دانشگاه، نشست مشترکی برگزار کردند.

اعلام نیاز های شرکت نفت و گاز زاگرس و اعلام آمادگی واحدههای مختلف دانشگاه از مهمترین مباحث این جلسه بود.