جلسه صبحانه کاری با اعضای شورای شهر شیراز

جلسه صبحانه کاری با اعضای شورای شهر شیراز

جلسه صبحانه کاری با موضوع بررسی توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز  با حضور آقایان طاعهری و نصیری از شورای اسلامی شهر شیراز

این دیدار با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولین دانشگاه برگزار گردید، دکتر علویان مهر ضمن خوش آمد گویی، جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه را برای مهمانان تشریح کرد. ایشان ادامه داد جایگاه دانشگاه صنعتی شیراز به همرا ه دانشگاه علم وصنعت ایران و بر اساس رتبه بندی موسسه تایمز، سوم کشوری و ۳۰۰ تا ۴۰۰ جهانی است و جایگاه استاتنی این دانشگاه نیز اول استان است.  ایشان ادامه داد:در اختیار داشتن یک نفر از دانشمندان یک صدم درصد دانشمندان برتر جهان و دونفر یک درصد برتر دانشمندان جهان، دیگر دستاوردهای این دانشگاه نوپا برشمرد.

 رئیس دانشگاه صنعتی شیراز،با عنایت به توانمندیهای زیاد علمی و پژوهشی این دانشگاه، خواستار  ارتباط  هرچه بیشتر با شورای محترم شهر شیراز و شهرداری شیراز شد و افزود، تغییر نام ایستگاه قطار شهری جنب دانشگاه به ایستگاه "دانشگاه صنعتی شیراز" کمک شایانی به شناسایی این دانشگاه به همشهریان خواهد کرد. استفاده از اعضای هیات علمی نخبه این دانشگاه در رفع معضلات شهری از دیگر خواسته ای دکتر علویان مهر بود که مورد استقبال مهمانان قرار گرفت.

طااهری عضو شورای شهر شیرا ز ضمن تقدیر و تشکر و اظهار خرسندی از حضور در دانشگاه صنعتی شیراز، توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشگاه را بسیار عالی ارزیابی کرد و خواستار طرح مسئله از طرف دانشگاه و بدنبال آن حل آن مسئله در زمینه مشکلات شهری شد. عضو شورای شهر شیرذاز ضمن اشاره به افزایش چشمگیر بودجه پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر خواستار تعامل هرچه بیشتر دانشگاه با این مرکز شد و افزود این تعامل سبب فوران علمی خواهد شد که به حل مشکلات شهر شیراز کمک فراوانی خواهد کرد.

نصیری دیگر عضو شورای شهر ضمن استقبال همکاری مرکز پژوهشهای شورای شهر شیراز با دانشگاه صنعتی شیراز، آمادگی این مرکز جهت تعریف پروژه های مشترک با اساتید دانشگاه را اعلام نمود.