اطلاعیه ثبت نام دوره‌های آموزشی کهاد در نیمسال دوم تحصیلی