انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فیمابین دانشگاه صنعتی شیراز و شورای اسلامی شهر شیراز

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فیمابین دانشگاه صنعتی شیراز و شورای اسلامی شهر شیراز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شیراز، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه علمی و بهره برداری از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، تفاهم نامه همکاری و مشارکت شورای اسلامی شهر شیراز  و دانشگاه صنعتی در جهت افزایش همکاریهای دو جانبه وارائه خدمات متقابل وبهره مندی از توانمندی های طرفین در زمینه های آموزشی، علمی، پژوهشی در حوزه مدیریت شهری و استفاده از ظرفیت ها و امکانات سخت افزاری ونرم افزاری طرفین در اجرای برنامه های مزبور با استفاده از ابزارهای مختلف امضاء گردید.

  این تفاهم‌نامه در راستای تحقق سیاست دستیابی به مدیریت کارا، اثر بخش وپایدار و همچنین توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی،  پژوهشی و بهره مندی از امکانات، توانمندی ها وظرفیت‌های موجود، بین شورای اسلامی شهر شیراز و دانشگاه شیراز منعقد گردید.

تفاهم نامه  مذکور در تاریخ ۹ بهمن ماه در ساختمان شورای اسلامی شهر، میان شورای اسلامی شهر شیراز  و دانشگاه صنعتی شیراز منعقد شد و به امضای روسای دو سازمان ،  دکترمحمد مهدی علویان مهر، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و از طرف دیگر، جناب آقای  مهدی طاهری، رییس شورای اسلامی شهر شیراز رسید.