کلنگ زنی احداث سالن مطالعه خوابگاه دختران

با حضور هیات رئیسه دانشگاه و کارشناسان مدیریت طرحهای عمرانی، کلنگ احداث سالن مطالعه خوابگاه دختران به زمین زده شد.

این پروژه با متراژ مفید ۱۱۲ متر و زیربنای ۱۹۰ متر جهت استفاده ۶۰ نفر به طور همزمان احداث می گردد.