امضای توافق نامه انجام خدمات علمی و پژوهشی در حوزه فرآوری و تصفیه خانه پساب شهرکها و نواحی صنعتی استا ن فارس

دکتر زلفی گل، وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در آئین امضای "توافق نامه انجام خدمات علمی و پژوهشی در حوزه فرآوری و تصفیه خانه پساب شهرکها و نواحی صنعتی استا ن فارس" فیمابین دانشگاه صنعتی شیرازو شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس:

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در زوایای مختلف منشاء خیر وبرکت و پیشرفت برای مردم و کشور می باشد.

دکتر زلفی گل که به منظور شرکت در اجلاس روسای دانشگاه های کشور در شیراز بسر میبرد، جهت شرکت در آئین امضای "توافق نامه انجام خدمات علمی و پژوهشی در حوزه فرآوری و تصفیه خانه پساب شهرکها و نواحی صنعتی استا ن فارس" فیمابین دانشگاه صنعتی شیرازو شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در این دانشگاه حضور یافت.

وزیر عتف در بدو ورود به دانشگاه صنعتی شیراز مورد استقبال جمعی از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی قرار گرفت و پس از قرائت فاتحه بر آرامگاه شهید گمنام از نقاط مختلف دانشگاه از جمله خوابگاه دختران و آزمایشگاه های دانشکده شیمی و مهندسی شیمی بازدید کرد و به سئوالات دانشجویان پاسخ گفت.

زلفی گل در جلسه امضای توافق نامه فوق، ضمن تقدیر از هیات رئیسه و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز، عملکرد علمی و پژوهشی و ارتباط با صنایع مختلف این دانشگاه را مطلوب ارزیابی کرد و خواستار توجه جدی دانشگاهیان به مقوله ارتباط دانشگاه و جامعه شد.

وزیر عتف با اشاره به کمبود آب در کشور، موضوع مورد توافق دانشگاه صنعتی شیراز با شهرکهای صنعتی استان جهت رفع کمبود آب و کمک به تامین آب مورد نیاز صنایع را بسیار مهم و خوب توصیف کرد و خواستار تمرکز هر چه بیشتر دانشگاه هادر مقوله ارتباط جامعه و دانشگاه به خصوص موضوع آب شد آب شد.

رئیس سازمان صمت استا ن فارس، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استا ن فارس و رئیس دانشگاه صنعتی شیراز در خصوص موضوع توافق نامه و حمایت از طرحهای فناورانه و پایان نلامه های دانشجویی مطالب عنوان کردند.