حضور دانشگاه صنعتی شیراز در نمایشگاه فن بازار دستاوردهای کاربردی اساتید دانشگاه های استان فارس

حضور دانشگاه صنعتی شیراز در نمایشگاه فن بازار دستاوردهای کاربردی اساتید دانشگاه های استان فارس

مایشگاه فن بازار دستاوردهای کاربردی اساتید دانشگاه های استان فارس  به منظور آشنایی صنایع و مسئولین استان با آخرین دستاوردهای فناورانه دانشگاه ها در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در محل تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار گردید و دانشگاه صنعتی شیراز با ارائه جدیدترین دستاوردهای فناورانه اعضای هیات علمی، مرکز نوآوری و مرکز رشد دانشگاه در این نمایشگاه حضور یافت.