اطلاعیه شماره ۲ در خصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدید مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲