اطلاعیه شماره ۲ در خصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲