اطلاعیه در خصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی (استعداد درخشان)