پیام رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲