اطلاعیه شماره ۱ در خصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲